av prototyper, formar, verktyg, samt avancerade detaljer i små serier.

Legotillverkning

Peter Ericssons Mekaniska AB

Silovägen 5

691 42 Karlskoga

Tel 0586-501 00

All rights recerved by Peter Ericssons Mekaniska.

Design By Ekstrom Sign & Design